За повече информация

0887 711 308 mariela_ar@tracebg.com

БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ И ПЛАНИРАНЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО 1

Магистърска програма

“Бизнес мениджмънт и планиране в строителството”

Цели на програмата:

 • Да подготвим специалисти, притежаващи знания и практически умения адекватни на потребностите на строителния бизнес.
 • Строителни инженери-мениджъри в големи български и международни компании.

Предимства:

 • Подготовка на кадри в управлението и планирането на ресурсите при изграждането на голям строителен проект
 • Сформиране екипи,  правилата, гарантиращи ефективното управление на финансовите потоци.
 • Техники на различните процеси в осъществяването на  успешни бизнес преговори, в разрешаването на конфликти.
 • Подготовка на ново поколение инженери – мениджъри, които в работата си прилагат инженерните принципи, но имат бизнес знанията за реализирането на успешни, качествено изпълнени и ефективни  проекти.
 • За да бъде обучението максимално ефективно, броят  студенти в магистърската програма е до 25 души.
 • Семестъра за неикономисти е комбинация между входящи присъствени занимания, онлайн материали и присъствени консултации.
 • Всички предмети са с продължителност от 30 часа.
 • Практически занятия и проактивни компетенции.

Защо ВУЗФ?

 • Практическа насоченост
 • Сигурна реализация и връзки с бизнеса
 • Университет създаден от бизнеса
 • Мотивираща среда и модерна база
 • Лично отношение
 • Единственият специализиран университет в областа на застраховането
 • Единственият университет с Британска акредитация (BAC)
 • Най-висока оценка от НАОА – 9,04
 • Съвместни програми в бизнеса – Сиско, ERP Academy, Intertek, CSR Bulgaria, Медийна академия Българион, Грант Кардон, Saatchi & Saatchi, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, ERP България.

document-management-for-architecture-engineering-construction-1024x264